Xin cấp sổ đỏ chung cư

Mua chung cư trong thời điểm hiện nay như là một nhu cầu tất yếu của người dân. Dù họ sở hữu trong tay bao nhiêu tài sản. Tuy vậy, nhiều người mua nhà chung cư vẫn chưa rõ về thủ tục sổ đỏ cho nhà chung cư như thế nào? Chủ đầu tư, chủ sở hữu sẽ trực tiếp làm sổ đỏ hay bản thân người mua làm sổ đỏ. Dưới đây là những thông tin chi tiết giải đáp thắc mắc này.

Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP, luật nhà ở; luật kinh doanh bất động sản quy định thì cá nhân; tổ chức sở hữu nhà chung cư đều có quyền tự mình làm hồ sơ xin cấp sổ. Cụ thể:

Điều 8 Luật Nhà ở năm 2014 đã quy định:

Nhà ở, cá nhân có nhà ở hợp pháp thông qua hình thức đầu tư xây dựng; mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận góp vốn, nhận đổi nhà ở và các hình thức khác theo quy định của pháp luật thì được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. (Nhà ở được cấp Giấy chứng nhận phải là nhà ở có sẵn).

Điều 9 quy định:

Đối với nhà ở được đầu tư xây dựng theo dự án để cho thuê mua; để bán thì không cấp Giấy chứng nhận cho chủ đầu tư mà cấp Giấy chứng nhận cho người thuê mua, người mua nhà ở. Trừ trường hợp chủ đầu tư có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở chưa cho thuê mua, chưa bán. Trường hợp chủ đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê thì được cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở đó.”

Đối chiếu với trường hợp nêu trên, khi chủ đầu tư xây dựng đúng theo quy định. Và việc mua bán giữa khách hàng – chủ đầu tư là hợp pháp, đồng thời đã thanh toán đủ số tiền mua nhà thì bạn hoàn toàn có quyền được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu ngôi nhà ở.

Bên cạnh đó, Điều 13 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 cũng quy định: “Trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bàn giao nhà, công trình xây dựng cho người mua hoặc kể từ ngày hết hạn thuê mua thì phải làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua, trừ trường hợp bên mua, bên thuê mua có văn bản đề nghị tự làm thủ tục cấp giấy chứng nhận”.

Do đó, khi gặp khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận bạn có quyền yêu cầu chủ đầu tư giải thích và hỗ trợ thực hiện.

Xin cấp sổ đỏ chung cư

Trường hợp cá nhân mua nhà của chủ đầu tư và tự nộp hồ sơ xin cấp sổ đỏ.

Thủ tục xin cấp sổ lần đầu khi mua nhà theo dự án chung cư của chủ đầu tư gồm:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:

  • Hợp đồng đã ký với chủ đầu tư;
  • Biên bản thanh lý hợp đồng đã ký với chủ đầu tư;
  • Biên bản giao nhận nhà đã ký với chủ đầu tư;
  • Hóa đơn đỏ các kỳ thanh toán tiền nhà với chủ đầu tư;
  • Giấy Xác nhận đã hoàn thành nghĩa vị tài chính với chủ đầu tư;
  • Bản sao các giấy tờ tùy thân của cá nhân đứng tên sổ;
  • Tờ khai theo mẫu;

Bước 2: Nộp hồ sơ tại văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội;

Bước 3: Chờ lấy thông báo thuế, lệ phí trước bạ để hoàn thành nghĩa vụ tài chính, lấy sổ.

Trên đây là những thông tin hữu ích về Thủ tục làm hồ sơ xin cấp sổ đỏ cho chung cư. Hi vong các bạn đã và đang có ý định sở hữu một căn chung cư sẽ hiểu thêm về vấn đề này.