Các thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Các thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất- Khi sở hữu đất đai muốn chuyển nhượng cần những hồ sở thủ tục nào?

Thứ nhất: Về hình thức chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Theo quy định tại Điều 167 Luật Đất đai 2013 quy định:

 3. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:

a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này.

b) Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên.

c) Văn bản về thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự.

d) Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã.” Theo đó, khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất đai thì hai bên phải thành lập hợp đồng chuyển nhượng có công chứng chứng thực.

Các thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Thứ hai: về trình tự thực hiện.

Bước 1: Hai bên sẽ đến văn phòng công chứng lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tiến hành công chứng chứng hợp đồng.

Các giấy tờ chuẩn bị khi đi lập hợp đồng chuyển nhượng:

 • Giấy tờ chứng thực cá nhân của hai bên (CMND, CCCD, Hộ chiếu …..) (bản chính).
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính).
 • Sổ hộ khẩu của hai bên. Đối với trường hợp người mua đã kết hôn thì có giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, còn chưa thì phải có giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (bản chính).
 • Bản thảo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (nếu có).

Bước 2: Kê khai nghĩa vụ tài chính và hồ sơ sang tên. (Tại Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Ủy ban nhân nhân cấp Quận, huyện, thị xã).

Hồ sơ thực hiện việc sang tên sổ đỏ gồm:

 • Tờ khai lệ phí trước bạ (02 bản do bên mua ký).
 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (02 bản do bên bán ký).
 • Đơn đề nghị đăng ký biến động (do bên bán ký). ( Trong trường hợp có thoả thuận trong hợp đồng về việc bên mua thực hiện thủ tục hành chính thì bên mua có thể ký thay.)
 • Hợp đồng công chứng đã lập (02 bản chính).
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ); quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. (01 bản chính).
 • CMND + Sổ hộ khẩu của cả bên mua và bên bán. (02 bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền).
 • Đối với trường hợp cho tặng; thừa kế phải có giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân của người cho và người nhận để được miễn thuế thu nhập cá nhân.
 • Thời hạn có thông báo nộp thuế. 10 ngày làm việc sau khi có thông báo thì người nộp thuế nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Bước 3: Nộp đủ lệ phí theo quy định và nhận sổ đỏ.