Miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, công dân phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước thông qua việc nộp các loại thuế phí, lệ phí khi sang tên sổ đỏ. Đặc biệt về thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Nhà nước có những chính sách về miễn thuế. Sau đây, Thuenhahanoi.net xin được hỗ trợ tư vấn về các trường hợp miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

I. THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN LÀ GÌ?

Miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế trực thu đánh vào thu nhập thực nhận của các cá nhân trong một năm, từng tháng hoặc từng lần. Thuế này thu vào một số khoản thu nhập cao chính đáng của cá nhân nhằm thực hiện việc điều tiết thu nhập giữa các tầng lớp dân cư, góp phần thực hiện công bằng xã hội và tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

II. CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN KHI CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

1. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa: Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị em ruột với nhau.

Trường hợp bất động sản (bao gồm cả nhà ở hình thành trong tương lai, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản) do vợ hoặc chồng tạo lập trong thời kỳ hôn nhân được xác định là tài sản chung của vợ chồng, khi ly hôn được phân chia theo thỏa thuận hoặc do tòa án phán quyết thì việc phân chia tài sản này thuộc diện được miễn thuế.

2. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Cá nhân chuyển nhượng có duy nhất một nhà ở.

Quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam theo quy định tại Khoản này phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Tại thời điểm chuyển nhượng, cá nhân chỉ có quyền sở hữu, quyền sử dụng một nhà ở hoặc một thửa đất ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó);
  • Thời gian cá nhân có quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở, đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày;
  • Nhà ở, quyền sử dụng đất ở được chuyển nhượng toàn bộ;

Việc xác định quyền sở hữu; quyền sử dụng nhà ở; đất ở căn cứ vào giấy chứng nhận quyền sở hữu; quyền sử dụng nhà ở, đất ở. Cá nhân có nhà ở, đất ở chuyển nhượng có trách nhiệm kê khai và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của việc kê khai. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền phát hiện kê khai sai thì không được miễn thuế và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Hơn nữa

3. Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất không phải trả tiền hoặc được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

4. Thu nhập từ nhận thừa kế; quà tặng là bất động sản; (bao gồm cả nhà ở; công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản); giữa: Vợ với chồng; cha đẻ; mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi; mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng; mẹ chồng với con dâu; cha vợ; mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị em ruột với nhau.

Kết luận

Trên đây là một số trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Hi vọng qua bài viết các bạn có thêm cho riêng mình những hiểu biết hữu ích trong cuộc sống